Nyckelpersoner

Staffan Haglind

Samordning, affärsutveckling och transaktion

Civilingenjör och civilekonom med erfarenhet som bl.a. marknadschef, fastighetschef och VD i Skanska Öresund, samt olika ledande globala och strategiska befattningar för Skanska AB.
Grundare och partner i Spira företagsutveckling. Erfarenhet av seniora interimsuppdrag för Castellum och NCC. Ledamot i proptech-bolaget Letcap, tidigare ledamot i BoKlok.

Roger S. Eriksson

Transaktion och finansiering

Medgrundare av Acrinova AB och Brinova AB. Tidigare VD och koncernchef för Dagon AB, grundare av Norama AB och tidigare bankdirektör i Swedbank. Styrelseordförande i IDAMA Consulting AB samt tidigare styrelseordförande i Norama AB. Vice styrelseordförande i Skurups Sparbank.

Johan Larsson

Styrelseordförande

CEO på Timber Capital. Tidigare befattningar som management consult för Pöyry Forest Industry Consulting och senior forest investment specialist på Louis Dreyfus Group. Styrelseordförande i Östersjöhus, Styrelseordförande i Kaprifolium Invest AB och styrelseledamot i Nädhult Solpark AB. Kandidatexamen i företagsekonomi från Sveriges Lantbruksuniversitet.

Mats Nilstoft

Delägare/investerare och ledamot

Civilekonom, Lunds universitet. Tidigare anställningar på Sweco, Malmros/Arjo och Ferring läkemedel. Delägare och grundare av Malmöhus Invest AB. Tidigare styrelseordförande i Acrinova, ledamot i börsbolagen Dagon och Midway.

Lars Rosvall

Ekonomi och rådgivning

Utbildning motsvarande civilekonom. Tidig befattning som concern-controller på Peab. Senare roller som VD, ägare och styrelseledamot i Dagon, Klövern, Brinova, Norama, Ateneum, Acrinova, Malmöhus Invest och Östersjöhus.

Vilhelm Nord

Affärsutveckling

Civilingenjör och ekonom. Tidigare projektledare på MKB Fastighets AB, arbetsledare för Peab, projektledare och projektchef för Oscar Properties, projektledare på Northvolt och projektledning av utbyggnaden av Stockholms tunnelbana. VD i Nordnäs Fastighet AB och styrelseordförande i Frituna Invest AB.