Ägarstruktur

Östersjöhus har två starka huvudägare: Malmöhus Invest AB och Kamrata Invest AB som tillsammans har ca 70% av aktierna och kontrollerar ca 85% av rösterna i Östersjöhus. Utöver dessa finns ytterligare ett 15-tal företag som äger mindre andelar. Representanter från de allra flesta ägarbolagen bidrar på olika sätt med tid, kompetens och kontakter till Östersjöhus framgång. Diskussioner om nyemission till nya aktieägare pågår löpande.