Fastighetsbestånd

Vårt fastighetsbestånd har en geografisk bredd, men är i synnerhet fokuserat till södra Sverige. Bilderna nedan är exempel på fastigheter och projektmöjligheter som vi har gjort eller planerar att göra.
En lista med vårt nuvarande fastighetsbestånd och projektmöjligheter hittar du nedan.

Aktuell lista (PDF)