Finansiell översikt

Värdet av Östersjöhus bestånd av fastigheter är ca 200 mkr med en belåningsgrad på ca 50%. Vi har som mål att växa bolaget till ca 500 mkr och dela ut ca 2% per år.

Östersjöhus två huvudägare, Malmöhus Invest AB och Kamrata Invest AB, är finansiellt starka och har tillsammans en balansomslutning om ca 350 mkr. Tillsammans med andra ägare erbjuder de Östersjöhus en kreditlina, vilket ger Östersjöhus möjlighet att – när så är nödvändigt eller ger oss konkurrensfördelar – snabbt kunna finansiera och genomföra goda affärer.