Östersjöhus i nuvarande tappning bildades 2021 och är ett unikt bolag med säte i Skåne. Vi sysslar med fastighetsutveckling och drivs av en mycket dedikerad och erfaren konstellation av ägare. Ägarkretsens breda erfarenheter och kompetenser gör att vi sticker ut. Vi hittar våra affärer genom våra nätverk och relationer, och värdesätter högt en god och långsiktig kundbas.

Som aktiv aktör brinner vi för utveckling och förädling av vårt bestånd, snarare än passivt ägande. Vi känner stort ansvar och engagemang för våra hyresgäster och deras behov.

Våra fastigheter finns på utvalda platser med särskilt fokus på södra Sverige och tillväxtmarknaden Öresundsregionen. Vi vet att god lokalkännedom och närvaro på plats är avgörande för framgång och etablerar oss därför bara där vi har god marknadskunskap och resurser på plats.

Unik sammansättning kompetenser med brett nätverk

Östersjöhus består av en unik sammansättning av nogsamt utvalda personer med bakgrund i framför allt fastighets-, finans- och byggbranschen. Alla bidrar med sin expertis, sina erfarenheter och sitt nätverk. Det ger oss både bredd och djup och bra förutsättningar för framgång i många olika typer av affärer och projekt.

Bredd i engagemang

Andra fastighetsbolag är ofta nischade mot ett visst fastighetssegment. På Östersjöhus har vi erfarenheter av att äga och utveckla fastigheter inom såväl industri som lager och logistik, bostäder, kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter.

Trygg och pålitlig partner

Östersjöhus besitter kompetens, erfarenhet och stabila finanser som gör att våra kunder kan känna sig säkra och tryggt lita på att vi färdigställer projekt och lokaler till dem. Våra väletablerade och kapitalstarka ägare möjliggör att vi snabbt och effektivt kan ordna fram finansiering vid fastighetsprojekt. Vi har en lokal och engagerad förvaltning som med ett långsiktigt perspektiv utvecklar vårt befintliga bestånd.

Samhällsbyggare

Engagemang i fastighetsutveckling innebär för oss också att bidra till städers utveckling och tillväxt genom att skapa arbetstillfällen och bostäder. Genom att långsiktigt skapa värde för kunder och samhällen är vi övertygade om att vi samtidigt gör långsiktigt hållbara affärer också för oss själva.