Investeringsstrategi

  • Investera i och skapa fastigheter med långa hyresavtal till stabila företag i framför allt industriområden. Detta genererar stabila värden genom ett tryggt kassaflöde med hög direktavkastning.
  • Utveckla befintliga fastigheter och byggnader genom aktiv förvaltning, ombyggnad, tillbyggnad, uthyrning, ändring av detaljplan mm. Detta skapar långsiktigt högre kassaflöde och värde i våra fastigheter.
  • Uppföra helt nya byggnader och lokaler tillsammans med stabila hyresgäster på långa hyresavtal. På så sätt skapar vi framtida kassaflöde och långsiktigt stora värden. Vi och våra kunder hjälper på så sätt varandra att bli ännu mer framgångsrika tillsammans.
  • Använda vårt stora nätverk av affärskontakter till att skapa möjligheter att exklusivt förhandla och genomföra goda affärer.