Bakgrund

Östersjöhus bildades 2021 av ett antal engagerade investerare från fastighets-, finans- och byggbranschen genom sammanslagning av deras olika fastighetsbestånd i Skåne och Blekinge. Relationerna inom ägarkretsen präglas av stor tillit och ett delat påtagligt engagemang i och nyfikenhet beträffande fastighetsutveckling. Sedan starten har bolaget ökat sin kapitalbas genom nyemissioner till utvalda företag samt expanderat geografiskt till Mellansverige.